Ashtamgam Vidyapeedham Inauguration

Ashtamgam College inaugural speech by managing trustee Kanippayyur Narayanan Nambuthiripad And Principal Dr M Prasad
Acharya vandanam by new students Brahmasree Avanaparamb maheswaran nambuthiripad, Ashtavaidyan Thaikattu Divakaran Mooss, Ashtamgam Chairman Gangadharan Vaidyar
Sishyopanayaneeyam slokam chollal Session By Ashtamgam Vdyapeedhom principal Dr M Prasad
//]]>